O szkole

IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Augustyna Aureliusza w Poznaniu jest placówką prywatną, która została założona w roku 1992.
Szkoła prowadzona jest jako Liceum Akademickie pod auspicjami i naukową opieką Instytutu Badań Interdyscyplinarnych w Poznaniu. Przygotowuje do startu na wybrane studia wyższe licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Współpraca z placówkami badawczymi, naukowymi i akademickimi oraz z bibliotekami i ośrodkami kultury pozwala dokonać mądrzejszego wyboru dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej.
Od chwili założenia Szkoły patronuje jej Augustyn Aureliusz (354-430), wybitna postać schyłku starożytności, niekwestionowany autorytet etyczny, wielki filozof, którego osobowość i postawa są wciąż aktualne, szczególnie w trudnych czasach transformacji społeczno-kulturowych, stawiających przed ludźmi wysokie wymagania.

Najważniejszym zadaniem naszego Liceum jest zapewnienie absolwentom gruntownego i wszechstronnego wykształcenia w oparciu o skuteczne programy dydaktyczne, zawierające podstawy programowe MEN, oraz przygotowanie młodzieży do optymalnego funkcjonowania w warunkach stwarzanych przez współczesną cywilizację. Szkoła stosuje autorski program wychowawczy, w którym dobro osoby oraz jaj pełny i integralny rozwój stanowią nadrzędne cele.
Cykl kształcenia trwa cztery lata. Klasy są kameralne (8-16 uczniów), co umożliwia sprawniejsze oraz bardziej zindywidualizowane nauczanie i wychowanie. Dzięki temu możliwe są bliższe i częstsze kontakty ucznia oraz jego rodziców z nauczycielami i wychowawcą, a także poprawniejsze, bo imienne relacje międzyludzkie (także z rówieśnikami), warunkujące prawidłowy rozwój emocjonalny, moralny i społeczny jednostek.

W Liceum realizowany jest program profilu podstawowego (ogólnego), politechnicznego oraz akademickiego. Przedmiotami wiodącymi są do wyboru:

  1. j. polski, historia i wiedza o kulturze
  2. j. polski , j. angielski i j. niemiecki
  3. matematyka, fizyka i informatyka.

O szkole

IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Augustyna Aureliusza w Poznaniu jest placówką prywatną, która została założona w roku 1992.
Szkoła prowadzona jest jako Liceum Akademickie pod auspicjami i naukową opieką Instytutu Badań Interdyscyplinarnych w Poznaniu. Przygotowuje do startu na wybrane studia wyższe licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Współpraca z placówkami badawczymi, naukowymi i akademickimi oraz z bibliotekami i ośrodkami kultury pozwala dokonać mądrzejszego wyboru dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej.
Od chwili założenia Szkoły patronuje jej Augustyn Aureliusz (354-430), wybitna postać schyłku starożytności, niekwestionowany autorytet etyczny, wielki filozof, którego osobowość i postawa są wciąż aktualne, szczególnie w trudnych czasach transformacji społeczno-kulturowych, stawiających przed ludźmi wysokie wymagania.

Najważniejszym zadaniem naszego Liceum jest zapewnienie absolwentom gruntownego i wszechstronnego wykształcenia w oparciu o skuteczne programy dydaktyczne, zawierające podstawy programowe MEN, oraz przygotowanie młodzieży do optymalnego funkcjonowania w warunkach stwarzanych przez współczesną cywilizację. Szkoła stosuje autorski program wychowawczy, w którym dobro osoby oraz jaj pełny i integralny rozwój stanowią nadrzędne cele.
Cykl kształcenia trwa cztery lata. Klasy są kameralne (8-16 uczniów), co umożliwia sprawniejsze oraz bardziej zindywidualizowane nauczanie i wychowanie. Dzięki temu możliwe są bliższe i częstsze kontakty ucznia oraz jego rodziców z nauczycielami i wychowawcą, a także poprawniejsze, bo imienne relacje międzyludzkie (także z rówieśnikami), warunkujące prawidłowy rozwój emocjonalny, moralny i społeczny jednostek.

W Liceum realizowany jest program profilu podstawowego (ogólnego), politechnicznego oraz akademickiego. Przedmiotami wiodącymi są do wyboru:

  1. j. polski, historia i wiedza o kulturze
  2. j. polski , j. angielski i j. niemiecki
  3. matematyka, fizyka i informatyka.